Het project ‘Samen be(leef) je méér!’

Veel mensen vinden het lastig om hun sociale leven op de rit te krijgen en (uit eigen beweging) contact te maken met andere mensen in hun omgeving. Zij hebben een duwtje in de rug nodig om uit hun sociaal isolement te komen. Het project ‘Samen (be)leef je méér!’ van de Van Tellingen-Pul Stichting (VTP) ondersteunt initiatieven om mensen in de gemeente Zeist uit hun sociaal isolement te halen.

Een verborgen probleem

VTP-bestuurslid Henriëtte Hulsebosch: ‘Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem van alle leeftijden en alle sociale niveaus. Het is overal, soms zichtbaar maar vaker verborgen, aanwezig. Ook in Zeist. Daar moeten en kunnen we iets aan doen. Ieder mens heeft behoefte aan liefde en aandacht. Daarom starten wij vanaf 2015 naast de financiële ondersteuning van aanvragen op onze reguliere aandachtsgebieden met een project dat zich richt op de aanpak van eenzaamheid. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je als mens samen méér beleeft!’ Waar het bij de reguliere aanvragen van VTP doorgaans om eenmalige (start)subsidies gaat, is bij het project ‘Samen (be)leef je méér’ gekozen voor een andere opzet. Bestuurslid Gerard van Voorden: ‘Uit de achttien aanvragen* die we najaar 2014 ontvingen, hebben wij er twee gehonoreerd: Stichting Kerk en Samenleving (1e prijs) en Humanitas Heuvelrug (2e prijs). Deze organisaties kunnen voor de uitvoering van hun idee drie jaar lang rekenen op een bijdrage van 12.500 euro respectievelijk 7.500 euro. In ruil hiervoor vragen wij een jaarlijkse verantwoording van de organisatie. Zo kun je echt iets van de grond trekken en de eerste jaren een goede start maken.’

‘In je kracht’ en ‘Kleur in je leven’

Kerk en Samenleving gaat in haar drie wijkinloophuizen in Zeist met het project ‘In je kracht’ mensen in hun kracht zetten om betekenisvolle verbindingen met anderen aan te gaan. Daarbij wordt gekeken hoe bezoekers elkaar onderling kunnen helpen om hun kracht te vinden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de vrijwilligers die aan de wijkinloophuizen zijn verbonden. Met ‘Kleur in je leven’ brengt Humanitas Heuvelrug een groep ouderen bij elkaar om in een verhalengroep op basis van thema’s herinneringen en belevenissen met elkaar te delen. Doel is dat deelnemers zingevings-aspecten in hun leven ontdekken en hun sociale netwerk vergroten en gevoelens van eenzaamheid doorbreken, door vanuit de groepsbijeenkomsten met mededeelnemers nieuwe contacten te ontwikkelen.

*Deze aanvragen waren afkomstig van: Algemene Seniorenvereniging Zeist, Coöperatie Austerlitz Zorgt u.a., Humanitas Heuvelrug, Interkerkelijk koor Le Shaddai, KBO, New Vitae, OpreismetMiranda, Praktijk voor Psychotherapie, Samen OpLopen, Sportservice Zeist, Stichting De Driehoek, Stichting Eet Mee!, Stichting Het Alternatief, Stichting HiP, Stichting Kerk en Samenleving, Stichting OOPOEH, Stichting Vrienden van de Dieptetuin en Stichting Zeist Zorgt.

Doorslaggevend bij de keus voor de prijswinnaars was de mate waarin het idee vernieuwend of innovatief is, naar samenwerking met andere organisaties en de rol die vrijwilligers spelen bij de uitvoering van het project.