Jaarlijks vóór 1 april en vóór 1 oktober hebben de Zeister verenigingen, stichtingen of groeperingen de mogelijkheid om een aanvraag bij de Van Tellingen-Pul Stichting in te dienen. Binnen twee maanden na deze data neemt het bestuur van de Stichting een besluit of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Het doen van een aanvraag bij een fonds kost vaak veel tijd. Daarom is het handig om de onderstaande criteria eerst goed te lezen.

Om in aanmerking te komen voor steun moet het project of de activiteit min of meer aan een aantal kenmerken voldoen:

 • Bij de initiatieven die wij sponsoren spelen vrijwilligers de hoofdrol.
 • De activiteit moet van belang zijn voor (delen van) de Zeister gemeenschap.
 • Activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groeperingen, hebben een streepje voor.
 • Er wordt gekeken of de beoogde activiteit voorziet in een leemte.
 • Als er steun gevraagd wordt voor uitbreiding van bestaande activiteiten, moet het duidelijk zijn dat de aanvrager deze uitbreiding niet uit eigen middelen kan bekostigen.
 • Indien een bijdrage wordt gevraagd voor bepaalde materiële voorzieningen, wordt er gekeken of de aanvrager voor dit doel eigenlijk zelf vooraf geld had kunnen reserveren.
 • De stichtingen, groeperingen en verenigingen die bij de Van Tellingen-Pul Stichting een aanvraag indienen, moeten over een gezonde financiële basis beschikken en dienen jaarstukken te overleggen.

Beperkingen

Niet alle projectaanvragen komen voor een bijdrage in aanmerking.

 • Aanvragen voor commerciële activiteiten worden niet in behandeling genomen.
 • De viering van een jubileum komt niet voor een bijdrage in aanmerking.
 • Ook bijdragen voor concerten en éénmalige events  en uitvoeringen vallen buiten de criteria.
 • Bij een aanvraag mag het niet gaan om structurele steun: na een eventuele bijdrage moet men zonder de hulp van de Van Tellingen-Pul Stichting zelf verder kunnen.
 • De Van Tellingen-Pul Stichting vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt alleen financiering vooraf aanvragen.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak hiervoor gebruik van ons aanvraagformulier.