De Van Tellingen-Pul Stichting is opgericht door Henk en Gé van Tellingen-Pul. Meer informatie over het leven van het echtpaar vindt u in het boek ‘In het hart van de samenleving’. Dit boek verscheen in juni 2013 ter gelegenheid van de 500e aanvraag die de stichting sinds haar oprichting ontving.

Bestuur

De leiding van de stichting berust bij het bestuur. Dit bestuur, bestaande uit vrijwilligers, is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het fonds.
De samenstelling van het bestuur wordt geregeld in de statuten. Momenteel hebben in het bestuur van de Van Tellingen-Pul Stichting zitting:

mw. A.K. Burgman-Fieren

mw. A.K. Burgman-Fieren

voorzitter
mw. C.W. Verhoeven-van Hal

mw. C.W. Verhoeven-van Hal

secretaris
dhr. W. Hogendoorn

dhr. W. Hogendoorn

penningmeester
dhr. Y. Hoekstra

dhr. Y. Hoekstra

dhr. F.G. Bakker

dhr. F.G. Bakker

Ik ben netwerkpartner van samen voor Zeis