Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage van de Van Tellingen-Pul Stichting, dan verzoeken wij u gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Het ingevulde aanvraagformulier en eventuele bijlagen (bijvoorbeeld jaarrekening en offertes) ontvangen we graag als 1 digitaal document in pdf-format.

Denk vooral aan de sluitingstermijnen voor een aanvraag:
1 april of 1 oktober.