Bestuur

De leiding van de stichting berust bij het bestuur. Dit bestuur, bestaande uit vrijwilligers, is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het fonds.
De samenstelling van het bestuur wordt geregeld in de statuten. Momenteel hebben in het bestuur van de Van Tellingen-Pul Stichting zitting:

  • mw. A.K. Burgman-Fieren (voorzitter)
  • mw. C.W. Verhoeven-van Hal (secretaris)
  • dhr. W. Hogendoorn (penningmeester)
  • dhr. F.G. Bakker
  • dhr. Y. Hoekstra